Hortikültür Nedir? Geleneksel Tarımdan Farkları Nelerdir? (Horticulture)

Inhouse Mikro Bitki®
2 min readFeb 14, 2023

--

Hortikültür terimi esasen süs bitkileri yetiştiriciliğine özgü bir terim olsada, zamanla bitkilerle ilgili her alanı kapsayan başlı başına çok yönlü bir ana bilim dalı olmuştur. Aynı zamanda bir endüstri koludur ve bitkilere dayalı çeşitli endüstrileri içine alır.

Hollanda ve İsrail gibi örnekler düşünüldüğünde bir ülkenin ekonomisine çok büyük katkı sağlayabilir.

Hortikültür kelimesi Latince kökenli hortus (bahçe) ve cultus (yetiştirme) kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Çoğu zaman hortikültürün bir tarım dalı olduğu söylenir ancak gerçekte iki disiplin arasında birçok temel farklılık vadır.

Hortikültür ürün yetiştirmek için bilimi ve özel yöntemleri kullanır. Tarım ise çok daha pratik bir iştir. Ancak bu tarımın bilimsel araştırmalardan faydalanmadığı anlamına gelmez. İşin odak noktası bu değildir.

Hortikültürde amaç çeşitli bitkilerin optimal büyüme koşullarını anlamaktır. Tarımdaki amaç ise büyük miktarlarda gıda üretimi için verimi en üst düzeye çıkartmaktır.

Hortikülürde üretim kontrollü çevresel koşullar altında daha küçük bir ölçekte uygulanırken, tarım çok daha büyük ölçekli operasyonları ifade eder. Birkaç ürünün yetiştirilebileceği geniş tarlalar kullanılır.

Sonuç olarak hortikültür küçük bir topluluk için daha fazla ürün çeşidine odaklanırken, konvansiyonel tarım çok daha büyük bir nüfusa tek bir ürün sağlamayı amaçlar.

Hortikültürde en son teknoloji ve özel ekipmanlar kullanılarak sınırlı alanın tüm potansiyeli kullanılmaya çalışılır. Daha küçük alanda ürün verimini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

Hortikültür yoğun bir şekilde karlı ürünler üretmeye odaklanır ve genellikle yetiştirme ortamı için seralar ve dikey tarım çiftlikleri kullanılır.

INHOUSE FARM

KAYNAKLAR: Atıf yapılan makaleler ve çalışmalar

Bora Bingöl, Dikey Tarım, Ormancılık Dergisi

Güven Şahin, Berna Kendirli, Yeni Bir Zirai İşletme Modeli: Dikey Çiftlikler

--

--