Bitki Yetiştirme Led Sistemleri Kullanılan Otomasyon Yazılımlarının Önemi

--

Aydınlatma otomasyon sistemi kullanıcı dostu sade bir arayüze sahip özel bir yazılım tarafından kontrol edilmektedir. Geliştirilen yazılım ile farklı fotoperiyodik ve fotosentetik aydınlatma programları hazırlanabilmekte, ortamdaki ışık ve iklim verileri rapor halinde alınabilmektedir. Hazırlanan aydınlatma programları sonraki zamanlarda kullanılmak üzere saklanabilmektedir.

Böylece içinde pekçok aydınlatma programının yer aldığı bir ışık-bitki program kütüphanesi oluşturulabilmektedir. Örneğin, sebze bitkileri, süs bitkileri ve doku kültürü uygulamaları için farklı zamanlarda kullanım için ayrı aydınlatma programları oluşturulabilir ve bu kütüphane içine kaydedilebilmektedir.

Tüm ortam ve ışık verilerindeki değişim, yazılım ana penceresinden eş zamanlı olarak izlenebilmekte ve kayıt altına alınabilmektedir. Alınan verilerin yazıcıya gönderilerek çıktısı alınabilmekte veya MS Excel formatına çevrilebilerek raporlanıp arşivlenmesi sağlanabilmektedir.

INHOUSE FARM

--

--